Aktualności KFCHZarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Wojciech Żmigrodzki, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Andrzej Żółciak, Wacław Maniawski - 25 VI 2018 i 27 VII 2018


Członkowie Władz KFCh spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Chłodnictwa Ukrainy - Andrzej Żółciak - Członek Zarządu, Marek Czarnacki - Członek Rady Nadzorczej - 11 VI 2018


Podczas Walnego Zgromadzenia Członków AREA w Wiedniu przedstawiciel KFCh został wybrany do Zarządu AREA - Grzegorz Michalski - 25-26 V 2018


Walne Zebranie Członków odbyło się w Warszawie - 18 V 2018


Międzynarodowe Targi Poznańskie jako współorganizator Konferencji zapewniły dogodną lokalizację na swoim terenie podczas Targów INSTALACJE 2018 - 24 IV 2018


KFCh i Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na Konferencję Branżową drugiego dnia Targów INSTALACJE 2018 - 9 IV 2018


KFCh objęło Patronatem Honorowym Targi INSTALACJE 2018 (Międzynarodowe Targi Poznańskie) - 22 III 2018


UDT przypomina o konieczności uzupełnienia wyposażenia i zaktualizowaniu procedur oraz systemów dokumentowania czynności do aktualnych wymagań - 7 III 2018

X