Aktualności KFCHSpotkanie robocze dotyczyło kontroli prowadzonych w firmach posiadających f-gazy - Prezes Zarządu Robert Grejcz, dr hab. Jerzy Gagan - 24 III 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu - Prezes Zarządu Robert Grejcz - 14 III 2017


KFCh wsparło stanowisko AREA w sprawie zmian dyrektyw unijnych EPBD, RED i EED - 6 III 2017


KFCh na  zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju przekazało stanowisko w sprawie projektu ustawy f-gazowej - 3 III 2017


Firma Serwis Janosz od lutego 2017 r. została przekształcona i obecnie działa pod firmą JANOSH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. - 1 II 2017KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Prof. dr hab. Dariusz Butrymowicz - 27 I 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii - 23 I 2017

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

2019-07-24
Tradycyjnie Warsztaty Amoniakalne pod patronatem KFCh. W tym roku w terminie: 24 - 25 października 2019 w Łysomicach k/Torunia
X