VII Warsztaty Amoniakalne - "Ekonomika i Bezpieczeństwo w Amoniakalnych Instalacjach Chłodniczych" pod Honorowym Patronatem KFCh - Bydgoszcz, 19-20 X 2017
2017-10-19

Już po raz siódmy Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh w Bydgoszczy organizuje Warsztaty Amoniakalne. Odbędą się one po raz kolejny pod Patronatem Honorowym KFCh. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh w Bydgoszczy - tel. 784 075 860, 504 241 927.

Program:

I blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne, np.:

- „Stacje zaworowe: dwu, trzy, czterorurowe –zasady bezpiecznej eksploatacji przy zastosowaniu regulatorów ciśnienia i temperatury typu PM i ICM”,

- „Oszczędności zużycia energii elektrycznej na przykładzie sprężarki chłodniczej SAB 87 po zamontowaniu silnika synchronicznego sterowanego falownikiem”,

- „Modernizacja układu chłodniczego FRIGOPAK. System LVS w tunelu zamrażalniczym”,

• II blok tematyczny –korzyści ekonomiczne wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii , np.:

- „Badania metodą emisji akustycznej (AE) w służbie ekonomii i bezpieczeństwa eksploatacyjnego instalacji amoniakalnych”,

- „Nowe rozwiązania w zakresie odszraniania chłodnic powietrza. Zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procesu i jej wpływ na efektywność i bezpieczeństwo. Wyniki badań porównawczych wykonanych przez Danfoss w Uniwersytecie Techniki Chłodniczej w Aarhus”,

III blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, np.:

- „Deklarowanie zgodności wg wymagań dyrektywy 2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe PED. W prezentacji będzie nawiązanie do instalacji chłodniczych, przywołując odpowiednie wytyczne do PED ” -UDT,

- „System bezpieczeństwa dla amoniakalnych instalacji chłodniczych –na przykładzie zakładu P.P.L. KORAL ”.
X