KFCh skonsultowało na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz pozytywnie zaopiniowało Projekt ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zaproponowano zestaw pożądanych zmian w zakresie polepszenia sytuacji MSP.

Za najistotniejsze propozycje należy uznać:
  • szybszą ścieżkę do nakazu zapłaty;
  • ulgę na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga już obowiązuje w przypadku VAT).
  • zawarcie przez podmiot publiczny umowy z nadmiernie długim terminem zapłaty oraz zapłata należności po terminie będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zapłata przez podmiot publiczny przed końcem terminu ustalonego w umowie (np. 2 dni po doręczeniu faktury, gdy termin zapłaty ustalono na 30 dni od dnia doręczenia faktury), nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  • wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu;
  • 30 dni na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorców w przypadku instytucji publicznych np. ministerstw, jednostek samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali; nie dotyczy spółek Skarbu Państwa);
  • obowiązek (dla dużych firm) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni.

    Obecnie zakłada się, że nowe przepisy mają wejść w życie, w większości, 1 czerwca 2019 roku; ulga na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

X