Wiodące organizacje branżowe w UE (AREA i EPEE) wyrażają obawy dotyczące nielegalnego handlu czynnikami chłodniczymi
EPEE reprezentujące sektor chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w Europie oraz trzy wiodące organizacje z branży ciepłowniczej, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR) - EFCTC, AREA i ADC3R - połączyły siły wzywając do lepszego egzekwowania legislacji UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Bruksela, 30 października 2018 r.

Ze względu na wzrastający nielegalny handel czynnikami chłodniczymi organizacje wzywają wszystkich uczestników rynku do kupowania wyłącznie czynników chłodniczych z renomowanych źródeł w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego działania urządzeń HVACR. Nielegalnie importowane czynniki chłodnicze mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa instalatorów i użytkowników oraz dla niezawodności sprzętu. W razie wypadków, które mogą wynikać z użycia nieznanych substancji zawartych w nielegalnie przywiezionych zbiornikach lub butlach, ostatecznie odpowiedzialni będą instalatorzy.

"Od samego początku popieramy Rozporządzenie (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i przestawienie się na czynniki chłodnicze o niższym GWP. Nie możemy sobie pozwolić na takie luki we wdrażaniu i brak skoordynowanego egzekwowania przepisów, zwłaszcza teraz, gdy świat zgodził się wycofywanie HFC w skali globalnej zgodnie z Poprawką z Kigali, która wejdzie w życie w tych państwach, które ratyfikują go w okresie krótszym niż 3 miesiące " - mówi Andrea Voigt, dyrektor generalny EPEE.

Nielegalny import i wynikający z niego obrót czynnikami chłodniczymi stanowią nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa i niezawodności, lecz także zagrażają realizacji ambitnych celów redukcji emisji CO2 określonych w Rozporządzeniu (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

"Nielegalny import nie jest konieczny", dodaje Andrea Voigt, "obecnie dostępne są odpowiednie czynniki chłodnicze o niższym GWP i technologie, które spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych".

"Władze są ostatecznie odpowiedzialne za właściwe egzekwowanie Rozporządzenia (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i wzywamy wszystkie podmioty - w tym właściwe instytucje UE i krajowe - do wykonania swojej roli w celu egzekwowania ściślejszych kontroli na granicach UE" dodaje Olivier Janin, Sekretarz Generalny AREA, organizacji firm z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Komisja Europejska zajmuje się tą kwestią priorytetowo, a organizacje zamierzają z nią współpracować w nadchodzących miesiącach w celu przyspieszenia prac.

Rozporządzenie (UE) w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych weszło w życie w 2015 r. Jego celem jest zmniejszenie emisji z urządzeń ciepłowniczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. HVACR. Jednym z jego głównych środków jest stopniowe wycofywanie HFC, którego celem jest przejście na czynniki chłodnicze o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) poprzez stopniowe zmniejszanie wprowadzania na rynek UE f-gazów, których ilość wyrażana jest w tonach ekwiwalentu CO2.

W przypadku wątpliwości  prosimy o kontakt z Sekretariatem EPEE (secretariat@epeeglobal.org).

X