Lista szkoleń

I.P.P.U. "MASTA" Spółka z o.o.
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
I.P.P.U. "MASTA" Spółka z o.o.
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
 • Data:
  07-07-2020 do: 08-07-2020
 • Lokalizacja:
  Politechnika Gdańska Zakład Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji
  80-233 Gdańsk
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12
 • Koszt:
  1 200,00 zł
I.P.P.U. "MASTA" Spółka z o.o.
Umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i  praktycznej z zakresu właściwości i specyfiki dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego.
 • Data:
  23-07-2020
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  04-175 Warszawa
  Ostrobramska 75C
 • Koszt:
  950,00 zł
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry inżynieryjno-technicznej, nadzorującej prace wykonywane na rusztowaniu.
Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
 • Data:
  08-09-2020 do: 10-09-2020
 • Organizator:
 • Lokalizacja:
  92-202 Łódź
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
 • Koszt:
  1 350,00 zł
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

© 2020 KFCh